Etiket

#emphas.is

Home » emphas.is

1 yazı
Kaydet?Sil?

emphas.is

 - 

Fotojurnalistlerin projelerini yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu maddi kaynakların zorluğu daha önce de bahsettim bir konuydu. Hatta o yazı da burada. Emphas.is bunu bir adım daha ileri götürüyor ve projeler ile online yardım imkanını bir araya getiriyor. Mani... Dahası »