Etiket

#Kaynak

Home » Kaynak

2 yazı
Kaydet?Sil?

emphas.is

 - 

Fotojurnalistlerin projelerini yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu maddi kaynakların zorluğu daha önce de bahsettim bir konuydu. Hatta o yazı da burada. Emphas.is bunu bir adım daha ileri götürüyor ve projeler ile online yardım imkanını bir araya getiriyor. Mani... Dahası »

Kaydet?Sil?

Proje geliştirmek için kaynak

 - 

Fotoğrafçılar için kaynak ve sponsor bulmak her zaman zor. Ekipman ve yol, ikamet masrafları çoğu zaman fotoğrafçının önünü tıkar, bir çok proje bu sebeple başlamadan kilitlenir, ilerlemez. İlgi ile takip ettiğim Burn Magazine'in bir duyurusunu, az önce gevele... Dahası »